Marek Matuszczak – Jak stać się dobrym pasterzem? – przesłanie świąteczne dla dzieci

Przesłanie świąteczne dla dzieci.

1) Szybki kurs na dobrego pasterza.
2) Niektóre owce zostają pasterzami.
3) Jak rozpoznać głos dobrego pasterza?
4) Dobry Pasterz daje owcom dobry pokarm we właściwym czasie.
5) Gdy jesteśmy w Chrystusie, to jesteśmy bezpieczni.

Marek Matuszczak – Dlaczego wierzyć?

1) Ludzie zadają sobie pytanie, czy Bóg istnieje.
2) Niektórzy podają powody, dlaczego nie wierzą.
3) Jak sam Bóg przedstawia się w swoim dziele stworzenia?
4) Jak poucza nas o tym Pismo Święte?
5) Jakie dowody dają najnowsze wykopaliska?