Beniamin Sawicki – „Zjednoczeni w miłości” – (Nabożeństwo online – prowadzi IMPAKT – młodzi dorośli z Betlejem)

Beniamin Sawicki – 2020-05-24 „Zjednoczeni w miłości” – (nagranie mp3)
Modlitwa po kazaniu: Emanuela Didoszak

1) Jak ludzie odnajdują się w trudnej sytuacji, która przychodzi nagle?
2) Sprawy nieba niech będą dla nas ważniejsze niż sprawy ziemi.
3) Skupmy się na Chrystusie i na naszej relacji z Nim.
4) Relacja z Bogiem ma wpływ na nasze fundamenty życia.
5) Kluczem do pełnego poznania Boga jest zjednoczenie w miłości.
6) Jak to osiągnąć w rodzinie, w kościele i wśród przyjaciół?
7) Boży drogowskaz – zjednoczenie w miłości jest spójnią doskonałości.
8) Gdy zaufasz Bogu, to zmieni się perspektywa patrzenia na wszystko wokół.