Marek Matuszczak – „Życie zgodne z powołaniem (Ef.4,1)” – (Nabożeństwo online)

Marek Matuszczak – 2020-05-10 „Życie zgodne z powołaniem” – (nagranie mp3)

1) Co to znaczy żyć według Bożego powołania?
2) Przykład powołania Abrahama, który musiał nauczyć się posłuszeństwa Bogu.
3) Czym jest Boże powołanie i jak to się dzieje w praktyce?
4) Jak żyć zgodnie z powołaniem? (Ef.1,3-12)
5) Pilnie baczcie jak postępować, jako mądrzy naśladowcy Boga.
6) Cały świat niepoddany Bogu wypracował swoje sposoby życia.
7) „Hymn do miłości” (1Kor.13) – wstaw swoje imię w miejsce słowa „miłość”
8) Reagujmy posłuszeństwem Bogu, a On będzie nas oczyszczał.