Kazimierz Sosulski – Boże powołanie w życiu wierzącego

Nabożeństwo z okazji 50-lecia Zboru Betlejem w Krakowie.

1) Refleksje nad historią Zboru Betlejem.
2) Modlitwa dziękczynna, a przywilej zdolności do przebaczania.
3) Znaczenie modlitwy wstawienniczej w codziennym życiu wierzącego.
4) Znaczenie społeczności (koinonia) darowanej nam w Jezusie Chrystusie.
5) Pewność, że Bóg rozpoczął w nas „dobre dzieło”.
6) Boża łaska jako przejaw Bożej przychylności.
7) Modlitwa o rozeznanie i pomnożenie darów duchowych.
8) Obfitowanie w poznaniu, spostrzeganiu i w wrażliwości na innych.