Zwiedzanie budowy na Wodnej w dniu 13.03.2022

(Autor zdjęć – Ania Sowula)