Marek Matuszczak – „Trzymaj kurs! – List Jezusa do kościoła w Filadelfii”

Marek Matuszczak – 01.05.2022 „Trzymaj kurs – List Jezusa do kościoła w Filadelfii” – nagranie mp3)

1) Zwycięzcę Jezus uczyni filarem w świątyni Boga.
2) Możesz być filarem, aby inni budowali się na podstawie twojego świadectwa.
3) Jesteś wezwany jako osoba, która ma wpływ.
4) Staraj się o bliskie relacje z Jezusem, a wtedy przyjdzie ten wpływ i duchowe owoce.
5) Jest coś duchowo intymnego między tobą i Bogiem.
6) Trzymaj kurs! – Jest wiatr Ducha Świętego.
7) Niech będzie ciągle świeże w tobie to, kim dla ciebie jest Jezus.
8) Pan daje obfitość i przełamuje wszelkie bariery i ograniczenia.