Wojciech Włoch – Dni rozpalenia i nadziei – cz.5 – Nadzieja dla Kościoła

1) W jakim sensie można mówić o pozytywności Boga?
2) Na czym polegają nasze ograniczenia?
3) Dlaczego nie powinniśmy wracać do przeszłości?
4) Co powinniśmy przynieść Jezusowi, jeśli chcemy oglądać Jego błogosławieństwo?
5) Dlaczego tak ważną sprawą jest otaczanie się właściwymi ludźmi?

Paweł Sochacki – Dni rozpalenia i nadziei – cz.2 – Charyzmaty w Kościele

1) Kim był Tymoteusz?
2) Jaki był początek służby Tymoteusza w kontekście darów, jakie otrzymał od Pana?
3) Jakiego rodzaju charyzmaty funkcjonują w Kościele?
4) Dlaczego tak ważnym charyzmatem jest modlitwa innymi językami?
5) W jaki sposób rozniecić w sobie na nowo dar łaski?