Artur Maciuszek – „Gdzie znaleźć nadzieję?” – (Nabożeństwo online)

Artur Maciuszek – 2020-05-03 „Gdzie znaleźć nadzieję?” – (nagranie mp3)

1) Świadectwo z maja 1987r.
2) Nie trać nadziei na zmianę w swoim życiu.
3) Jezus wykonał wszystko, abyśmy byli zbawieni.
4) Dzisiaj, podobnie jak w pierwszym wieku, Bóg posyła ludzi, abyśmy mogli usłyszeć Ewangelię.
5) Świadectwo osobistego spotkania Artura z Bogiem.
6) Zmartwychwstanie Jezusa udowodniło, że jest Chrystusem.
7) Podejmij decyzję, aby pójść za Jezusem, a On zmieni twoje życie na lepsze.
8) Modlitwa o tych, którzy są chorzy i o tych, którzy są obciążeni innymi trudnościami.