Wiesław Didoszak – „Walka z lękiem – cz.2 – Czy powinniśmy bać się Boga?” – (Nabożeństwo online)

Gdy wszystko przemija, Słowo Pana trwa na wieki.
(Iz.40,6-8)

Wiesław Didoszak – „Walka z lękiem – cz.2 – Czy powinniśmy bać się Boga?” – (nagranie mp3)

1) Czy jest możliwe, aby jednocześnie miłować Boga i się Go bać?
2) Czy Bóg był powodem lęku Adama i Ewy w Ogrodzie Eden?
3) Lęk jest konsekwencją duchowego upadku człowieka.
4) Dlaczego w czasach ostatecznych wielu ludzi będzie ukrywać się przed Bogiem?
5) Czym są duchowe szaty okrywające nagość człowieka?
6) Duchową szatą jest usprawiedliwienie z wiary w Jezusie Chrystusie.
7) Czy twoja szata jest czysta? Dbaj o nią.
8) Życie z Bogiem nie jest religią strachu.