Łukasz Konieczny – „Nasz Bóg jest Panem” – (Nabożeństwo online)

„…zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie”
(1Tes.5,1-6)

Łukasz Konieczny – 2020-03-29 „Nasz Bóg jest Panem” – (nagranie mp3)

1) Nieraz żyjemy tak, jakbyśmy byli „pępkiem świata”.
2) Znajdź Bożą wolę i módl się o jej wykonanie.
3) Przeproś Boga za swój nieświadomy egoizm.
4) Czy Bóg jest Głową twojego życia i tego, co robisz?
5) Chrystus jest Głową Ciała, które nie ma „niezależnego pępka”.
6) Bóg jest naszym Panem, a nie tylko pomocnikiem.
7) „Niech was przepełnia Słowo Chrystusowe” – Kol.3,16
8) W potrzebie Bóg przypomni Ci Słowo, które przeżyłeś.
9) Zasada „P3B” – „POZWÓL BOGU BYĆ BOGIEM ” – w swoim życiu.