Beniamin Sawicki – „Wytrwałość”

Beniamin Sawicki – 2021-06-06 „Wytrwałość” (nagranie mp3)

1) Jaki wpływ ma twoja wiara na standardy życia?
2) Jakie są owoce, które możemy wydawać w swoim życiu?
3) Kiedy ostatnio zastanawiałeś się nad duchowymi owocami w swoim życiu?
4) Czy jesteś wytrwały, gdy przychodzi zmęczenie i inne obciążenia?
5) W jaki sposób wytrwałość wpływa na wydawanie duchowych owoców?
6) Czy wytrwałość możemy w sobie rozwijać?
7) Jaka jest różnica pomiędzy cierpliwością, a wytrwałością?
8) Wytrwałość w aspekcie wiary, modlitwy i wydawania duchowych owoców.