Marek Matuszczak – „Dobre życie”

Marek Matuszczak – 2021-02-28 „Dobre życie” – (nagranie mp3)

1) Nasze życie to: zmaganie – chwała – zmaganie – …
2) Jak żyć, aby zmagania kończyły się chwałą?
3) Jeśli chcesz mieć dobre życie, pilnuj tego, o czym myślisz, co mówisz,
na co patrzysz i dokąd kroczysz.
4) Z całą pilnością strzeż swojego serca, bo życie ma tam swoje źródło.
5) Jeśli nie pilnujesz serca, to jutro może być tragiczne!
6) Czy znasz swoją tożsamość w Jezusie Chrystusie?
7) Czy wiesz, kim jesteś? Czy znasz teren? Czy wiesz dokąd zmierzasz?
8) Dla niektórych może być dzisiaj przesłanie: „już czas, aby przestać!”