Łukasz Konieczny – „Walka z grzechem”

Łukasz Konieczny – 2020-12-06 „Walka z grzechem” – (nagranie mp3)

1) Jak reagujesz, gdy widzisz grzech w swoim życiu?
2) Czy twój żal za grzech prowadzi cię do pokuty?
3) Dlaczego grzech chce się z tobą zaprzyjaźnić?
4) Nie przyzwyczajaj się do swojego grzechu! Walcz z nim!
5) Jeśli coś skłania cię do grzechu, odetnij to!
6) Czy ci, którzy są w Chrystusie, muszą pokutować?
7) Czy boisz się utraty zbawienia, gdy zgrzeszysz?
8) Czy da się połączyć pokutę z walką z grzechem?