Marek Matuszczak – „Nie wylewaj dziecka z kąpielą – rzecz o Modlitwie Ojcze Nasz”

Marek Matuszczak – 2020-11-29 „Nie wylewaj dziecka z kąpielą – rzecz o Modlitwie Ojcze Nasz” – (nagranie mp3)

1) Czy warto korzystać z dobrych tradycji? Mowa o czasie Adwentu.
2) Jak podchodzisz do Modlitwy Ojcze Nasz?
3) Jaka jest konstrukcja tej modlitwy?
4) Petycje związane z Bogiem i z ludźmi.
5) Modlitwa, która zachęca do bliskiej relacji z Ojcem.
6) Ważność przebaczenia w naszym życiu.
7) Dlaczego Pan Jezus był kuszony na pustyni?
8) Czy chwalisz Boga, zanim zauważysz Jego rozwiązanie problemu?