Waldemar Stępień – „Nie pogardzaj tym, którego Bóg miłuje”

Waldemar Stępień – 2020-11-01 „Nie pogardzaj tym, którego Bóg miłuje” – (nagranie mp3)

1) Czy jesteś człowiekiem ulegającym utartym stereotypom?
2) Czy są jakieś grupy ludzi, do których czujesz niechęć?
3) Co Jezus mówi na temat pogardy wśród ludzi?
4) Co Jezus zobaczył w sercu Zacheusza?
5) Jak przełomowe jest osobiste spotkanie z Jezusem?
6) Dlaczego Jezus musiał zatrzymać się w domu Zacheusza?
7) Jak bliskość Jezusa otwiera nas na Boże objawienie?
8) Jezus przyszedł, aby odszukać i ocalić to, co zaginęło.