Łukasz Konieczny – „Uwielbiam, bo…”

Łukasz Konieczny – 2021-11-14 „Uwielbiam, bo…” – (nagranie mp.3)

1) Czy wiesz, że jesteś stworzony, aby uwielbiać Boga?
2) Gdzie i jak należy oddawać Bogu chwałę?
3) Czy oddajesz Bogu chwałę w duchu i w prawdzie?
4) Czy tylko Bogu Ojcu należy oddawać chwalę?
5) Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca!
6) Bóg jest Duchem. Czcij Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
7) Jaka jest subtelna różnica pomiędzy dziękczynieniem, a uwielbieniem?
8) Sednem uwielbienia jest to, kim Bóg jest, a nie to, co dla ciebie zrobi.