Dominik Tomczyk – „Być uczniem Jezusa”

Pomoc dla Ukrainy – bieżące informacje

Dominik Tomczyk – 6.03.2022 „Być uczniem Jezusa” – (nagranie mp3)

1) To Jezus powołuje swoich uczniów.
2) On ma dla ciebie coś do zaoferowania i mówi:”Chodź za mną, a sprawię …”.
3) Gdy Jezus cię powołuje, to niech twoja decyzja będzie natychmiastowa.
4) On powołuje cię w tym miejscu, gdzie jesteś i zna twoje okoliczności.
5) Gdy Jezus powołuje, to na swoich warunkach, a nie na warunkach uczniów.
6) Powołani uczniowie przyszli do Jezusa, a On ich ustanowił.
7) Jezus nadaje powołanemu nową tożsamość i nadaje nowy cel.
8) Jesteśmy w Jego ręku, jak glina w ręku garncarza.