Kazimierz Sosulski – Jak interpretować Pismo Święte? – cz.1

Konferencja dla duchownych w Woli Piotrowej
1) Czym jest hermeneutyka?
2) Podstawowe wiadomości o Piśmie Świętym.
3) W jaki sposób zrozumieć Pismo Święte?
4) W jaki sposób interpretować Pismo Święte?
5) Praktyczne przykłady.
6) Jak interpretować Stary Testament?
7) Błędy w przekładach Biblii.
8) Interpretacja zwyczajowa.
9) Odpowiedzi na pytania (Edward Czajko)
– kim są aniołowie, występujący w siedmiu zborach z Ob.Jana?
– kwestia przewodnictwa
– kwestia powołania do służby
10) Odpowiedzi na pytania (Kazimierz Sosulski)
– problem nakrywania głów
– postawa w modlitwie
– obyczaje w Biblii
– problem tradycji w zborach

Tadeusz Kadłuczka – Pamiętaj o dniu świętym

1) Jakie jest biblijne znaczenie przestrzegania „świętego dnia”
2) Jakie jest duchowe zrozumienie życia w odpocznieniu?
3) Czym jest sabat?
4) „Okres stwarzania” i „okres zbawienia”
5) Pan Jezus jako sprawca naszego odpocznienia.