Waldemar Stępień – Czy jesteś gotowy na Boże objawienie?

1) Jak przychodzi Boże objawienie?
2) W jakim miejscu i czasie możesz je otrzymać?
3) Czy każdy wierzący potrzebuje Bożego objawienia?
4) Jakie pułapki czyhają na wierzących w trakcie poznawania Boga?
5) Jakie były reakcje różnych osób w Biblii na Boże objawienie?
6) Dlaczego pierwszymi osobami, które usłyszały o zmartwychwstaniu, były kobiety?
7) Dlaczego Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu nie ukazał się od razu wszystkim uczniom?
8) W jaki sposób Pan Jezus zachęcił Piotra po jego trzykrotnym zaparciu?

Wiesław Didoszak – Przygotowanie się na przebudzenie – cz.3

1) W jaki sposób Pan ogarnia swą wizją cały Kościół?
2) Kiedy będziemy w stanie zachęcić innych do przebudzenia?
3) Jakie znaczenie dla przebudzenia ma objawienie?
4) Jakie jest miejsce i rola Ducha Świętego w przebudzeniu?