Wiesław Didoszak – Koszty bycia służebnicą Pańską

1) Czy Maria miała świadomość konsekwencji poddania się Bogu?
2) Jakie owoce niesie poddanie się Bożej woli?
3) Na czym polega etap weryfikacji powołania?
4) Czy sługa Pański powinien liczyć się z ofiarami ze swej strony?
5) Na czym polega przywilej i chwała, wynikające z bycia sługą Pańskim?