Ryszard Krzywy – Jak wyjść z niedoli i jak utrzymać powodzenie?

1) To co wypływa z serca, jest miłe Bogu.
2) Błogosław i daj przykrycie, i ochronę nad tymi, którzy mają słaby czas.
3) Zaśpiewajmy w duchu pieśń wyzwolenia.
4) Jak twoje serce jest zaangażowane w modlitwę?
5) Kiedy słuchasz Boga, to On napełnia miejsca w kościele.
6) Wydawajcie sprawiedliwe wyroki i sądźcie sprawiedliwie.
7) Przypominajmy sobie i ogłaszajmy wszystkie dobre chwile przeżyte z Bogiem.