Marvin Byers – Gdzie jesteś Adamie?

1) Świadectwo nawrócenia brata Marvina Byersa.
2) Na czym polegał upadek Adama i Ewy?
3) Z jaką reakcją Boga spotkał się Adam?
4) Czy Adam otrzymał jakiekolwiek błogosławieństwo w wyniku swojego upadku?
5) Dlaczego człowiek boi się przyjść do Boga?