Waldemar Stępień – Przygotowani na powtórne przyjście Jezusa

1) Czy oczekujesz na powtórne przyjście Jezusa?
2) Jak bardzo jest to dla ciebie ważne?
3) Przygotowania jakie dokonuje sam Bóg.
4) Przygotowania jakie są przed wszystkimi wierzącymi.

Wiesław Didoszak – Przygotowanie się na przebudzenie – cz.3

1) W jaki sposób Pan ogarnia swą wizją cały Kościół?
2) Kiedy będziemy w stanie zachęcić innych do przebudzenia?
3) Jakie znaczenie dla przebudzenia ma objawienie?
4) Jakie jest miejsce i rola Ducha Świętego w przebudzeniu?

Wiesław Didoszak – Przygotowanie się na przebudzenie – cz.2

1) Czym jest przebudzenie?
2) Jak wyglądał początek triumfującego Kościoła?
3) Co wydarzyło się w pierwszym zborze pomiędzy śmiercią Pana Jezusa, a nastaniem przebudzenia w Izraelu?
4) Totalne złamanie początkiem wyzwolenia z cielesności.
5) Nawiedzenie Pana w życiu członków Kościoła.
6) Jakie ma znaczenie dla Kościoła dzielenie się swymi przeżyciami?

Wiesław Didoszak – Przygotowanie się na przebudzenie – cz.1

1) Droga apostołów Jezusa jako obraz rozwoju Kościoła.
2) Dlaczego niektórzy apostołowie nie rozpoznali zmartwychwstałego Jezusa?
3) Czy można mieć obok siebie Jezusa i mimo to być w depresji i w zwątpieniu?
4) W jakiej sytuacji będziemy w stanie wyraźnie widzieć Jezusa w naszym codziennym życiu?
5) kiedy nadejdzie przebudzenie?