Wiesław Didoszak – Czy potrafimy przebaczyć niesłuszne zarzuty?

1) Pan Jezus jako przykład człowieka, którego niesłusznie oskarżono.
2) Jaki wpływ na nasze życie mają niesłuszne oskarżenia?
3) Kiedy będziemy w stanie przebaczyć w Boży sposób naszym krzywdzicielom?
4) Czy możemy być wolni od konsekwencji przykrych wydarzeń z naszej przeszłości?
5) Czy człowiek jest w stanie mieć normalne relacje ze swoim krzywdzicielem?
6) Modlitwa o uzdrowienie zranień z przeszłości.