Waldemar Stępień – Przygotowani na powtórne przyjście Jezusa

1) Czy oczekujesz na powtórne przyjście Jezusa?
2) Jak bardzo jest to dla ciebie ważne?
3) Przygotowania jakie dokonuje sam Bóg.
4) Przygotowania jakie są przed wszystkimi wierzącymi.

Wiesław Didoszak – Przyjście Pańskie – cz.1

1) Jaki jest cel powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa?
2) W jakiej chronologii nastąpią eschatologiczne wydarzenia?
3) Jakie znaki będą towarzyszyły powtórnemu przyjściu Jezusa?
4) Jakie będzie porwanie Kościoła?
5) Wesele Baranka.