Ryszard Krzywy – Jak wyjść z niedoli i jak utrzymać powodzenie?

1) To co wypływa z serca, jest miłe Bogu.
2) Błogosław i daj przykrycie, i ochronę nad tymi, którzy mają słaby czas.
3) Zaśpiewajmy w duchu pieśń wyzwolenia.
4) Jak twoje serce jest zaangażowane w modlitwę?
5) Kiedy słuchasz Boga, to On napełnia miejsca w kościele.
6) Wydawajcie sprawiedliwe wyroki i sądźcie sprawiedliwie.
7) Przypominajmy sobie i ogłaszajmy wszystkie dobre chwile przeżyte z Bogiem.

John Chacha (czyt. Czacza) – Jak uczynić służbę efektywną? – cz.1

Konferencja dla pastorów – Ślesin – kwiecień 1995r
1) Moje miejsce w Ciele Chrystusowym.
2) Słuchanie Bożego głosu.
3) Budowanie swej służby na Bożych zasadach i Bożych normach.
4) Cele w służbie (rodzinne, finansowe, społeczne)
5) Życie modlitwy i jego konsekwencje:
a) poszerzone pomazanie;
b) nowe objawienia od Pana;
c) większa duchowa wrażliwość;
6) Dyscyplina studiowania.
7) Wygląd zewnętrzny.
8) Przyjmowanie krytyki.
9) Radzenie sobie z niepowodzeniami i z sukcesem.
10) Pragnienie Boga.