Janusz Szarzec – cz.5 – Co pomaga przyjść przebudzeniu?

1) Jakie są konsekwencje jedności w Kościele?
2) Na czym polega wypełnienie swojej części przymierza?
3) W jaki sposób reaguje Bóg na naszą wierność?
4) Dawanie, które jest miłe Bogu?
5) Uroczystość Wieczerzy Pańskiej.
6) Czy służba Bogu jest czymś miłym?

Tadeusz Kadłuczka – Duch Święty jako nasz pomocnik

1) Do jakiego stopnia Bóg zajmuje się człowiekiem?
2) W jaki sposób Bóg prowadzi nas do zwycięstwa?
3) Dlaczego niekiedy doznajemy klęski w naszej walce?
4) W jaki sposób możemy dzisiaj dowiedzieć się o swej grzeszności?
5) Czy można wyręczać Ducha Świętego?