Mieczysław Kwiecień – Dlaczego Hiob znalazł się w szkole cierpienia? – cz.3

1) Ukorzenie się Hioba przed Bogiem.
2) Co znaczy wiedzieć o Bogu ze słyszenia?
3) W jaki sposób Bóg ocenia dojrzałość każdego odrodzonego człowieka?
4) Kto był prawdziwym duszpasterzem w Księdze Hioba?
5) Jakie znaczenie ma poddanie się Panu w szkole cierpienia?

Mieczysław Kwiecień – Dlaczego Hiob znalazł się w szkole cierpienia? – cz.1

1) Kim był Hiob?
2) Kim jest szatan?
3) Różnica pomiędzy Bogiem, a szatanem.
4) Reakcja Hioba na sprawdzian; jego nastawienie do żony.

Mieczysław Kwiecień – O Abrahamie – cz.2

1) Jakie są konsekwencje niewłaściwych sojuszy?
2) Kim jest Melchisedek?
3) Na czym polega wzrost w wierze?
4) Czym jest przymierze z Bogiem?
5) Jakie mogą być konsekwencje naszego nieposłuszeństwa względem Boga?
6) Dlaczego Bóg zmienił imię Abrama i Saraj?

Mieczysław Kwiecień – O Abrahamie – cz.1

1) Pochodzenie Abrahama.
2) Czy po swoim nawróceniu możemy jeszcze coś otrzymać od Boga?
3) Jakie problemy miał Abraham po swoim nawróceniu?
4) Jakie jest znaczenie posłuszeństwa w życiu wierzącego?
5) Kto może być autorytetem w życiu wierzącego?