Ryszard Krzywy – Jak wyjść z niedoli i jak utrzymać powodzenie?

1) To co wypływa z serca, jest miłe Bogu.
2) Błogosław i daj przykrycie, i ochronę nad tymi, którzy mają słaby czas.
3) Zaśpiewajmy w duchu pieśń wyzwolenia.
4) Jak twoje serce jest zaangażowane w modlitwę?
5) Kiedy słuchasz Boga, to On napełnia miejsca w kościele.
6) Wydawajcie sprawiedliwe wyroki i sądźcie sprawiedliwie.
7) Przypominajmy sobie i ogłaszajmy wszystkie dobre chwile przeżyte z Bogiem.

Paweł Sochacki – Czy diabeł może dotykać wierzących?

1) Na czym polega ochrona wierzących przez Boga?
2) W jakich sytuacjach szatan ma dostęp do człowieka?
3) Jakie jest znaczenie wypowiadanych słów?
4) Co z kłamstwem, kradzieżą, goryczą, nieprzebaczeniem w naszym życiu?
5) W jaki sposób zwyciężyć diabła?

John Chacha (czyt. Czacza) – Jak odzyskać utracone namaszczenie?

Konferencja dla pastorów – Ślesin – kwiecień 1995r
1) Postawa Elizeusza w jego służbie.
2) Warunki otrzymania „podwójnego” namaszczenia.
3) Przeszkody na drodze otrzymania namaszczenia.
4) Konieczność wzrostu i jego cena.
5) W jaki sposób wzrastać?
6) Na czym polega wzajemna ochrona w kościele?