Wiesław Didoszak – Dlaczego przechodzimy przez doświadczenia? – cz.1

1) Czy człowiek wierzący będzie przechodził przez doświadczenia?
2) Czy doświadczenia w życiu człowieka wierzącego są czymś złym?
3) Czy jest możliwe, aby radować się z prób i doświadczeń?
4) W jaki sposób Bóg może zareagować na nasz grzech i nieposłuszeństwo?
5) W jaki sposób powinien reagować Kościół na upadki swych braci i sióstr?
6) O czym świadczy karcenie ze strony Boga?
7) Czy doświadczenia i próby są konieczne w procesie przygotowania do służby?
8) Sposób reagowania w doświadczeniach na przykładzie Józefa.

Mieczysław Kwiecień – O Abrahamie – cz.2

1) Jakie są konsekwencje niewłaściwych sojuszy?
2) Kim jest Melchisedek?
3) Na czym polega wzrost w wierze?
4) Czym jest przymierze z Bogiem?
5) Jakie mogą być konsekwencje naszego nieposłuszeństwa względem Boga?
6) Dlaczego Bóg zmienił imię Abrama i Saraj?