Tatiana Hydzik – Jak aktywnie współpracować z Bogiem w pokonywaniu słabości swojego temperamentu – cz.1

1) Czym jest temperament? Ogólny podział temperamentów.
2) Charakterystyka rodzajów temperamentów (słabości i zalety)
3) Do jakiego stopnia potrafimy się zmieniać?
4) W jaki sposób możemy odnieść zwycięstwo nad swoją starą naturą?
5) Jak mieć dobre relacje z najbliższymi?

Wiesław Didoszak – Antropologia biblijna – Ograniczona natura człowieka

1) Różne podejścia w spojrzeniu na człowieka w ogólności.
2) Budowa człowieka:
– podział dychotomiczny;
– podział trychotomiczny;
3) Konstrukcja moralna człowieka.
4) Wola.
5) Intelekt.
6) Zmysły.
7) Pochodzenie duszy – poglądy.
8) Wnioski.