Anatol Matiaszuk – Nadzieja w listach Piotra – cz.2

1) Gdzie znajduje się źródło nadziei ludzi wierzących?
2) Dlaczego człowiek wierzący przechodzi przez doświadczenia?
3) Dlaczego mamy dążyć do świętości w naszym życiu?
4) Na czym polega istota fizycznego i duchowego dziedzictwa?
5) Co może zmienić naszą „duchową genetykę”?
6) Czym jest świętość?

Anatol Matiaszuk – Nadzieja w listach Piotra – cz.1

1) Jaka jest główna cecha, charakteryzująca Boży lud?
2) Co jest istota nadziei?
3) Co jest podstawą ludzkiej egzystencji?
4) Jakie znaczenie dla naszej nadziei ma fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa?
5) Jaki wpływ na nasze życie ma wyznawany przez nas system wartości?
6) Czy możemy mieć gwarancie, że wytrwamy w wierze?