Ryszard Kułaga – Historie z Księgi Wyjścia – cz.13 – Złoty cielec

1) Przerwane spotkanie Mojżesza z Bogiem.
2) Samowola Aarona.
3) Izrael oddaje cześć złotemu cielcowi.
4) Zniszczone tablice z 10 przykazaniami.
5) Sąd Lewitów nad bałwochwalcami.
6) Historyczny wzorzec cielca w okolicznych narodach.
7) Kolejne 40 dni Mojżesza przed Bogiem.