Marian Biernacki – Prawdziwa pobożność

1) Biblijne znaczenie pobożności.
2) Pobożność w życiu Pana Jezusa.
3) Kto potrafi zrozumieć tajemnicę pobożności?
4) Czym jest prawdziwa pobożność?:
a) pobożność wyrażona w ciele;
b) pobożność przejawiana w duchu;
c) pobożność w kontekście służby aniołów;
d) na czym polega dostępność pobożności?
e) prawdziwa pobożność na co dzień;
f) ile czasu musi upłynąć zanim staniemy się pobożni?

Marian Biernacki – Duchowy kontrast

1) Istota kontrastu w odniesieniu do spraw duchowych.
2) Czy powinniśmy odróżniać się od innych?
3) Co czyni szatan, by Kościół nie był światłem?
4) W jaki sposób rozpoznać ludzi, którzy prezentują świecki sposób myślenia?
5) Co należy uczynić, aby być podobnym do Jezusa?