Andrzej Dziadowiec – Listy do siedmiu zborów

1) Co jest cechą wspólną listów, napisanych w Objawieniu Jana?
2) Do czego są powołani wierzący?
3) Kiedy możemy stać się zwycięzcami?
4) W jakich sferach i w jaki sposób możemy i powinniśmy być zwycięzcami?
a) zło b) antychryst c) diabeł d) świat e) ciało