Wiesław Didoszak – „Walka z lękiem – cz.1”

1) Sytuacje zagrożeń odsłaniają nasze fundamenty i ujawniają naszą filozofię poczucia bezpieczeństwa.
2) Bądź po właściwej stronie kryzysu.
3) Walka z lękiem polega na zaufaniu Panu i powierzeniu się Mu.
4) Jeśli lęk jest natury duchowej, to daj odpór diabłu.
5) Naszym ziemskim powołaniem jest pokój, a ostatecznym przeznaczeniem życie wieczne z Chrystusem.

Andrzej Dziadowiec – Gościnności nie zapominajcie

1) Jak wyglądała gościnność w czasach starożytnych na przykładzie Abrahama i Lota?
2) Co Bóg myśli o gościnności?
3) Gościnność w relacji Nowego Testamentu.
4) Co jest fundamentem gościnności?
5) Czy jest dzisiaj możliwe gościć aniołów?

Andrzej Dziadowiec – Relacje pomiędzy braćmi i siostrami

1) Co jest fundamentem w relacjach pomiędzy braćmi i siostrami?
2) Na czym polega wolność w relacjach z nimi?
3) Jakie są konsekwencje cielesnych i duchowych decyzji?
4) Istota nowego przykazania.
5) Co przeszkadza w rozwijaniu dobrych relacji z innymi?
6) Konsekwencje pychy i kompleksu niższości.
7) W jaki sposób mamy poprawiać się nawzajem?
8) Istota odpowiedzialności we wspólnocie.

Mieczysław Kwiecień – Duchowy wzrost – cz.2

1) Kim jest „człowiek cielesny”? – c.d.
2) Czy można budować na fundamencie Chrystusowym, a mimo tego ponieść szkodę?
3) Dlaczego ap. Paweł miał odwagę powiedzieć, by go naśladować?
4) Jaką moc ma nasza modlitwa?
5) W jaki sposób rozwiązywać problemy pomiędzy chrześcijanami?
6) W jaki sposób szybko dorosnąć duchowo?
7) Czy są granice w naszej wolności?
8) Czy można posiadać dary Ducha Świętego i nie mieć miłości?