Andrzej Dziadowiec – Realność duchowej rzeczywistości

1) Izrael za czasów panowania króla Hiskiasza:
a) sytuacja duchowa – odniesienie do czasów dzisiejszego Kościoła;
b) odstępstwo od Boga i jego konsekwencje;
2) Jakie mogą być konsekwencje radykalnego opowiedzenia się za Bogiem?
3) Jakich metod używa szatan w walce ze swym przeciwnikiem?