Andrzej Para – Doświadczanie nowych rzeczy

1) Dlaczego niekiedy nasze szczere modlitwy, zanoszone zgodnie z wolą Bożą, nie są wysłuchiwane?
2) Na czym polega opieranie się grzechowi aż do krwi?
3) W jaki sposób być zwycięzcą nad grzechem?
4) Czy Pan Jezus opierał się grzechowi aż do krwi?

Marian Biernacki – Duchowy kontrast

1) Istota kontrastu w odniesieniu do spraw duchowych.
2) Czy powinniśmy odróżniać się od innych?
3) Co czyni szatan, by Kościół nie był światłem?
4) W jaki sposób rozpoznać ludzi, którzy prezentują świecki sposób myślenia?
5) Co należy uczynić, aby być podobnym do Jezusa?