Wiesław Didoszak – Duch chwały w doświadczeniach

1) Czy doświadczenia w życiu wierzącego są czymś normalnym?
2) Dlaczego diabeł sprowadza doświadczenia na wierzącego?
3) Dlaczego Bóg dopuszcza doświadczenia na wierzącego?
4) Dlaczego uciekamy od prób i doświadczeń?
5) Jakie są konsekwencje wytrwania w próbie?

Wiesław Didoszak – W jaki sposób wrócić do Boga? – cz.2 – Chwała Kościoła.

1) W co został przyodziany marnotrawny syn?
a) symbol płaszcza;
b) symbol pierścienia;
c) symbol sandałów;
2) W jaki sposób Jezus przygotowuje swoją Oblubienicę?
3) Kto jest autorem przemiany Kościoła?
4) Jakie jest zadanie Kościoła w Bożym planie dla narodu Izraelskiego?