Michał Hydzik – O uzdrowieniu ciała

1) Co może być przyczyną choroby?
2) Czy w chorobie możemy korzystać z ludzkiej pomocy?
3) Czy Bóg jest zainteresowany uzdrowieniem naszego ciała?
4) Czy szatan może uzdrowić człowieka?
5) Czy korzystanie z pomocy bioenergoterapeutów jest właściwą rzeczą?
6) Czy uzdrowienie jest uwarunkowane?
7) Jaką symbolikę dostrzegamy w obrazie sadzawki Betezda?
8) Z jakich powodów Bóg chce nas uzdrawiać?
9) Modlitwa o chorych.