Ryszard Krzywy – Sposoby używane przez Boga w celu komunikacji z człowiekiem – cz.2

1) Bóg mówi do nas w różny sposób.
2) Przemawia poprzez Biblię.
3) Sny i wizje na jawie. Dlaczego daje nam sny?
4) Wrażenia i odczucia.
5) Pokazuje nam pewne rzeczy w duchowym rozeznaniu.
6) Dary języków – twój rodzaj komunikacji z Bogiem.
7) Anioły – używane jako duchy służebne.
8) „Bierze nas do nieba” – wtedy powinniśmy otrzymać przesłanie.
9) Poprzez innych ludzi – niekiedy nawet przez niewierzących.
10) Bóg potwierdza poznanie na kilka sposobów.

Andrzej Dziadowiec – Mądrość Boża

1) Czym jest mądrość?
2) Jaka jest różnica pomiędzy wiedzą, a mądrością?
3) Jakie są konsekwencje głupoty w świetle Biblii?
4) Jaki jest cel dążenia do mądrości?
5) Przymierze jako przykład społeczności z Bogiem.
6) W jaki sposób Bóg objawia nam samego siebie?
7) Gdzie jest źródło mądrości?