Dawiad Krauze – Kapłaństwo według Melchisedeka

1) Kapłaństwo nowotestamentowe na wzór kapłaństwa starotestamentowego.
2) Kim był Melchisedek?
3) Jezus jako Arcykapłan.
4) Czy Bóg odpowiada na wszystkie nasze modlitwy.
5) Czy dzisiejszy człowiek może być kapłanem?
6) W jakich okolicznościach może przyjść przebudzenie?

Wiesław Didoszak – Ofiara Jezusa

1) Chrystus jako arcykapłan.
2) Na czym polega doskonałość ofiary Jezusa?
3) Czy ofiara Jezusa może zmienić człowieka?
4) Na czym polega różnica pomiędzy oczyszczeniem w Pierwszym i w Drugim Przymierzu?
5) Czym powinna się charakteryzować nasza służba Bogu?