Andrzej Para – Obudź się, który śpisz

1) Bóg nas wzywa do duchowego przebudzenia.
2) Żyjmy tak, aby godnie reprezentować Boga.
3) Teraz jest czas – nie odkładajmy tego na później.
4) Gdy śpimy, nie zwracamy uwagi na mijający czas.
5) Nie lekceważmy nawołania do świętości.
6) Błogosławieni czystego serca, którzy idą za Jezusem.

Andrzej Para – Oko za oko, ząb za ząb

Starotestamentowe prawo odwetu nie musi być rozumiane jako prawo zemsty,
ale może być rozumiane jako prawo pokoju. Jest ono, tak naprawdę,
wyrazem Bożego miłosierdzia. Pan Jezus znosi prawo odwetu, zastępując je
prawem miłości – „Słyszeliście…. a Ja wam powiadam” Mat. 5: 38-42.