Andrzej Para – „Kazanie na górze – stare i nowe prawo, gniew i przebaczenie”

https://youtu.be/ijlwNXZwHqU

Andrzej Para – 13.02.2022 „Kazanie na górze – stare i nowe prawo, gniew i przebaczenie”
– (nagranie mp3)

1) Jezus nie przyszedł rozwiązać prawo, ale aby je wypełnić.
2) Boże dzieci nie są pod zakonem, ale pod Bożą łaską.
3) Kto się z Boga narodził ma łaskę, aby grzechów nie popełniać.
4) Gdy popełniam jakiś grzech, to muszę mieć świadomość, że to jest grzech.
5) Musimy nasze postępowanie z czymś porównać i dlatego potrzebujemy prawa i przykazań.
6) Potrzebujemy duchowego uwolnienia od gniewu i od nienawiści do ludzi.
7) Chrześcijanin może odczuwać gniew jako nietolerancję dla grzechu.
8) Przebaczenie jest wyzwoleniem zarówno dla winnego, jak i dla poszkodowanego.

Andrzej Para – Obudź się, który śpisz

1) Bóg nas wzywa do duchowego przebudzenia.
2) Żyjmy tak, aby godnie reprezentować Boga.
3) Teraz jest czas – nie odkładajmy tego na później.
4) Gdy śpimy, nie zwracamy uwagi na mijający czas.
5) Nie lekceważmy nawołania do świętości.
6) Błogosławieni czystego serca, którzy idą za Jezusem.

Andrzej Para – Oko za oko, ząb za ząb

Starotestamentowe prawo odwetu nie musi być rozumiane jako prawo zemsty,
ale może być rozumiane jako prawo pokoju. Jest ono, tak naprawdę,
wyrazem Bożego miłosierdzia. Pan Jezus znosi prawo odwetu, zastępując je
prawem miłości – „Słyszeliście…. a Ja wam powiadam” Mat. 5: 38-42.