Świętujemy Shavuot 2022/5782 – 4.06.2022 w kaplicy „Betlejem”

Zapraszamy do wspólnego świętowania Shavuot – Święta Tygodni, czyli Zielonych Świąt!
4 czerwca (sobota) spotykamy się w kaplicy „Betlejem” przy ul. Lubomirskiego 7a o godzinie 18:00.

„I będziesz obchodził Święto Tygodni na cześć Pana, Boga twego, z dobrowolnymi szczodrymi darami, jakie dawać będziesz odpowiednio do tego, jak pobłogosławił ci Pan, Bóg twój.” (V Mojż. 16,10)

Będziemy chwalić Tego, który dał nam wskazówki jak żyć i wypełnił nas swoim Świętym Duchem.

Zapraszamy na modlitwę, rozważanie Jego Słowa, odkrywanie tajemnic święta, a także wspólne czuwanie modlitewne.