Jerzy Szkudelski – „Boże obietnice – źródło i nagroda naszej wiary”

Jerzy Szkudelski – 2021-10-03 „Boże obietnice – źródło i nagroda naszej wiary”

1) Jak często stoimy w życiu przed próbami i doświadczeniami?
2) Czy opierasz się w swoich wyborach na Bożych obietnicach?
3) Czy Boże obietnice ożywiają cię, wspierają i nadają pewność twoim krokom?
4) Gdy opierasz się na Bożych obietnicach, to Duch Święty ożywia je w twoim życiu.
5) Przykład sześciu obietnic:
(Boży pokój, Boże zaopatrzenie, Boża obecność, Boża miłość, Boże ojcostwo i życie wieczne).
6) Obietnice karmią naszą wiarę, a my potrzebujemy wiary, aby oczekiwać i doświadczać ich spełnienia.
7) Co możesz zrobić, aby strzec tych obietnic w swoim życiu?