Zaproszenie na konferencję dla kobiet w dniu 2 X 2021r w Nowym Sączu o godz. 10-17

Zgłoszenia na konferencje do dnia 22.09.2021
pod tel kontaktowy: +48600372275 – Nelly