Andrzej Para – „Boża opatrzność”

Andrzej Para – 2021-08-01 „Boża opatrzność” – (nagranie mp3)

1) Co znaczy słowo „Opatrzność”?
2) Jak Bóg troszczy się i opiekuje się ludźmi?
3) Jak pogodzić Bożą Opatrzność z szerzeniem się zła na świecie?
4) Bóg Opatrzności może wyprowadzić dobro z najgorszego zła, które spotyka ludzi.
5) Czy widzisz „Rękę Opatrzności” w historii Izraela i w życiu Jezusa Chrystusa?
6) Człowiek koncentruje się na tym, co widzi, a Bóg widzi w perspektywie zbawczych planów.
7) Porównanie Jezusa do Dobrego Pasterza przejawia troskę Bożej Opatrzności w nas.
8) Każdy kolejny dzień przynosi dowody Bożej Opatrzności.