Nabożeństwo niedzielne – 2021-07-04 Łukasz Konieczny – „Wychowanie duchowe”

Łukasz Konieczny – 2021-07-04 „Wychowanie duchowe” – (nagranie mp3)

1) Jakie masz skojarzenie ze słowem „wychowanie”?
2) Bóg nas nie karze. On nas wychowuje, napomina, karci, koryguje.
3) Jaka jest różnica między karaniem, a karceniem?
4) Czy to, że Bóg nas wychowuje, czy przeczy jego dobroci?
5) Jaki masz dzisiaj charakter przed Bogiem?
6) Jak reagujesz na Jego Słowo i Jego pouczenie?
7) Jak traktujemy się w rodzinach?
8) Jaki jest twój język? Czy jest zaprawiony solą? Czy jest pełen miłości?