Marek Kamiński – „Dzień Zielonych Świąt – W objęciach Ducha Świętego”

Marek Kamiński – 2021-05-23 „Dzień Zielonych Świąt – W objęciach Ducha Świętego” – (nagranie mp3)

1) Jaka jest różnica pomiędzy chrztem wodnym, a chrztem w Duchu Świętym?
2) Co to znaczy, że Duch Święty zstępuje na ludzi i bierze ich w objęcia?
3) Jakie jest znaczenie greckich słów: „epipipto” i „antipipto”?
4) Nie da się żyć po chrześcijańsku, jeśli nie jesteś w objęciach Ducha Świętego.
5) Jakie poselstwo posyła dzisiaj Kościół do ludzi wierzących?
6) Co się dzieje, gdy jesteś w objęciach Ducha Świętego?:
– to jest to namacalny i odczuwalny dowód obecności Ducha Świętego;
– to jesteś człowiekiem modlitwy;
– to dążysz do uświęcenia życia;
– to poświęcasz życie do bycie aktywnym w Bożym dziele;
– to jest zaufanie Boga do ciebie (że nie szukasz swojej chwały);
– to będziesz poddany i posłuszny Duchowi Świętemu.