Wiesław Didoszak – „Ustrój idealny – cz.1”

Wiesław Didoszak – 2021-05-02 „Ustrój idealny – cz.1” – (nagranie mp3)

1. Czy demokracja jest najlepszym ustrojem?
2. Co było głównym przesłaniem Chrystusa?
3. Jaka jest istota Królestwa Bożego?
4. Jakie znaczenie w życiu ma właściwy punkt odniesienia?
5. Czy znajdziesz się w Królestwie Bożym?